สารานุกรมไทย

Thai
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
  11.548 K 1 year ago 19 hours ago
วัดพระธาตุหริภุญชัย (คำเมือง: LN-Wat Phrathat Hariphunchai.png) ในอดีตนิยมเรียก วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร[1] ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา

This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only.
1 year ago