สารานุกรมไทย

Thai
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
  9.985 K 1 year ago 3 hours ago
วัดราชนัดดารามวรวิหาร

http://www.net4info.de/photos/cpg/albums/userpics/10001/Wat_Ratchanatdaram.jpeg

วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือ "วัดราชนัดดา" ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้กับวัดเทพธิดาราม ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

ภายในวัดมี โลหะปราสาท ซึ่งเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก

This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only.
1 year ago